top of page

Vraag en antwoord: Richard Kofi

In aanloop naar het Museumcongres op 4 oktober en de Museumkennisdagop 5 oktober vertellen sprekers alvast meer over hun kijk op het hoofdthema 'diversiteit'. Vandaag is dat Richard Kofi, tentoonstellingsmaker bij het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Wat betekent diversiteit voor jou? Richard: Vanwege mijn achtergrond in de topsport heb ik diversiteit altijd als een belangrijke schakel tot succes gezien. In de verschillende basketbalteams waarvoor ik heb gespeeld, zaten spelers met verschillende opleidingsniveaus, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Deze samenwerkingen waren vaak erg leuk, maar leverden soms ook spanningen of conflicten op. Om na een discussie samen als team verder te gaan, was het belangrijk om ons te verplaatsen in de beleving van de ander. Mijn ervaring is dat dit de prestaties van het team ten goede kwam. Hoewel diversiteit - zeker in museale context - veelomvattender is dan in dit voorbeeld, staat deze ervaring wel symbool voor hoe ik diversiteit beleef in mijn persoonlijke en professionele leven.

Welke rol speelt dit in je dagelijkse werk? Richard: Het ideaal is absolute inclusiviteit. Ik vind dat tentoonstellingen en evenementen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dit betekent overigens niet dat iedere bezoeker het overal mee eens hoeft te zijn. Het is belangrijk een eerlijk verhaal te vertellen, waarin het duidelijk is welk standpunt het museum inneemt. Op de werkvloer vind ik het fijn om samen te werken met mensen die mij uitdagen buiten mijn eigen perspectief na te denken. Het is belangrijk om elkaar als gelijkwaardige gesprekspartners te zien, maar tegelijkertijd de eigenheid van de ander te erkennen en respecteren. We werken regelmatig samen met academici, activisten en gemeenschappen van buiten het museum – elk met hun eigen ervaringen en vaardigheden. Zij moeten net zoveel gelegenheid hebben én voelen om hun specialisme in te zetten als onze eigen conservator, educator of marketeer.

Wat kunnen we van jou verwachten op de Museumkennisdag? Richard: Ik vertel over de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden, die Martin Berger, Robin Lelijveld en ik vorig jaar in samenwerking met een klankbordgroep hebben gemaakt in het Tropenmuseum. De tentoonstelling heeft veel teweeg gebracht onder onze bezoekers, van wie wij feedback hebben verzameld. Ik laat een aantal reacties zien en vertel wat ze bij ons in gang hebben gezet. Lees meer over Richard

Museumcongres en Museumkennisdag in het Louwman Museum Hoe versterken we de binding van álle Nederlanders met museale collecties in Nederland? Niemand uitgezonderd! Daarover gaan het Museumcongres en de Museumkennisdag 2018. Meer over het programma, aanmelden en tickets voor het avondprogramma zijn te vinden via onderstaande info.

- Alles over het Museumcongres op donderdag 4 oktober: www.museumcongres.nl

- Alles over de Museumkennisdag op vrijdag 5 oktober: www.museumkennisdag.nl

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page