top of page

Radical Space (2021)

Radical Space is een doorlopend creatieproces, programmalijn, expositie en onderzoek, waarin deelnemers, kunstenaars en denkers uit allerlei disciplines, geïnspireerd door ontmoetingen met bewoners futuristische manieren bedenken om karakterbepalend materieel en immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken.


Het doel is om het karakter van de buurt te helpen de veranderingen te overleven, in dialoog met het heden, verleden en de toekomst. Via nieuwe rituelen, ceremonies en samenwerkingen becommentariëren de deelnemers de toekomst die ons te wachten staat en plaatsen daarbij lokale ontwikkelingen in een internationale context. Daarnaast bevraagt SHEBANG met Radicale Ruimte de eigen rol als creatieve ontwikkelplek in het veranderende stadsdeel.


Issue I van Radicale Ruimte (2021) verbindt de cultuur, verbeelding en activisme uit Zuidoost met ontwikkelingen in Brixton (London) en Harlem (New York). Zo wordt gebouwd aan een internationale traditie van ‘world making’ van diasporagemeenschappen, die in nieuwe vormen van samenzijn opgelegde hokjes tegenspreken en de functie van publieke ruimtes radicaal omdenken. Een knooppunt van internationale netwerken van solidariteit, kennis en herinnering.


Families hebben een stadsarchief, iedere straat heeft een museum bij de mensen thuis. Ieder plein of iedere steeg is in potentie een belangrijke ontmoetingsplaats. Sommigen zien wellicht chaos in het samenzijn, maar wij zien een centrum van een stad.
Richard Kofi, gastcurator Radicale Ruimte, Issue I

Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page